• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

There are no translations available.

Лица за Контакт

Vidar Bjørnstad
LO International Department
Head of European Section This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hans Øyvind Nilsen
Project Coordinator
Landsorganisasjonen i Norge/
Norwegian Confederation of Trade Unions
International department
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Юлия Симеонова
Директор на проекта, КНСБ
Изпълнителен секретар
Департамент „Обучение,
квалификация и проекти”
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Илияна Денкова
Асистент на проекта, КНСБ
Главен експерт
Департамент „Обучение, квалификация и проекти”
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it