• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Заключителна конференция 30-31.03.2011

Програма

Откриване на конференцията - Пламен Димитров

Резултати от проекта - Ханс Йовен Нилсен - Международен департамент на LO

Устойчиво сътрудничество за социален диалог чрез по здраве и безопасност на работниците - Надежда Даскалова - Заместник директор на ИССИ

Изследователско сътрудничество безопасност и здраве и социалендиалог - Лине Елдринг и Юре Од Бьорн- FAFO Институт за трудови и социални изследвания

Оценката на мениджмънта за ролята на КУТ при осъществяване на политиката по БЗР - Кирил Желязков - БСК

Подробен социален диалог в пилотните сектори/браншове - Представяне резултатите от проекта: Информационен бюлетин "Жизнено равнище и условия на труд" - Любен Томев - Директор на ИССИ

"Какво е моето участие в комитетите и групите по условия на труд?" - Емилия Димитрова - КНСБ

Предизвикателства и решения при сменна и нощна работа - Д-р Пламен Радославов - зам.председател на ФСЗ

Как комитетите по условия на труд да бъдат по-ефективни? - Даниела Златкова - СТС

Какво подобрихме в условията на труд и социалния живот :

Здравеопазване

Транспорт